Strona głównaW-M Oddział OkręgowyInformacjeRodzaje działalności PCK w okręgu Warmińsko - Mazurskim

Rodzaje działalności PCK w okręgu Warmińsko - Mazurskim

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Rodzaje działalności PCK w okręgu Warmińsko - Mazurskim

- organizacja szkoleń pierwszej pomocy oraz praktycznych sprawdzianów umiejętności dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych bądź zespołów dorosłych OC (Mistrzostwa Pierwszej Pomocy),

- przygotowanie na wypadek klęsk i katastrof (prowadzenie magazynu pomocy socjalnej),

- działalność w zakresie oświaty zdrowotnej w tym szczególnie organizacja olimpiad zdrowego stylu życia,

- prowadzenie zabezpieczeń medycznych różnych imprez z udziałem społeczeństwa w tym imprez kulturalnych, sportowych, religijnych i patriotyczno - kombatanckich poprzez dyżury ratowników,

- promocja honorowego krwiodawstwa (działalność Klubów HDK),

- działalność charytatywno - socjalna poprzez rejonowe punkty pomocy doraźnej (pomoc odzieżowo - żywnościowa oraz wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego),

- działalność opiekuńcza poprzez punkty nad chorym w domu oraz świetlice pomocowe,

- działalność wychowawcza poprzez koła szkolne PCK oraz grupy SIM (Społeczni Instruktorzy Młodzieżowi),

- organizacja obozów letnich w Kręsku,

- działalność w zakresie poszukiwań ludzi i grobów we współpracy z Biurem Informacji i Poszukiwań ZG PCK.

 
Free Joomla Templates by JoomlaShine.com