Zarząd - rys historyczny

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Jednym z głównych zadań po II Wojnie Światowej było przejęcie szpitali, instytucji służby zdrowia, placówek opiekuńczych wcześniej prowadzonych przez PCK jak również przejęcie w/w  instytucji zajmowanych dotychczas przez Niemiecki Czerwony Krzyż na tzw.ziemiach odzyskanych w tym w Okręgu Mazurskim z siedzibą władz w Olsztynie. 23 lipca 1945 roku do Olsztyna przybyła ekipa Polskiego Czerwonego Krzyża z Warszawy (z wyposażeniem 200 tys.zł i skrzynką leków) w składzie jn:

Roman Ozimkowski - pełnomocnik ZG PCK
dr Witold Domoulin - szef sanitarny
Zofia Trzeciak-Nowacka - lekarz dentysta
Janina Jasieńska - Kierownik Biura Poszukiwań
Janina Żytkiewicz - Kierownik Opieki
Kazimiera Kurowska - pielęgniarka
Wacław Dąbrowski - księgowy
Wacława Świderska - pracownik administracyjny

Zadaniem ekipy było zbudowanie zrębów i ogniw do działania PCK (na ziemi olsztyńskiej nie znaleziono żadnych działaczy CK). Po wielu trudach PCK otrzymał dom przy ul.Stalina (obecnie Dąbrowszczaków) gdzie od 16 sierpnia 1945 rozpoczęto działalność pomocy lekarskiej poprzez ambulatorium dla ludności autochtonicznej i napływowej, działalność referatu opieki dla najbiedniejszych oraz działalność w zakresie informacji i poszukiwań.

Jesienią 1945 roku utworzono oddziały PCK (z pełnomocnikami) w Bartoszycach, Braniewie, Giżycku, Suszu, Nidzicy, Ostródzie, Pasłęku, Piszu, Reszlu, Szczytnie, Węgorzewie, Morągu i Elblągu. (Zarządy Rejonowe PCK w Działdowie i Nowym Mieście Lubawskim mają rodowód datujący się od 1920 roku).

W grudniu 1945r Okręg Mazurski otrzymał od ZG PCK pierwszy samochód wraz z transportem leków i odzieży do rozdawnictwa. Otrzymanie samochodu pozwoliło na akcje pomocy lekarskiej i rozwoju oświaty zdrowotnej w tym tzw. białe niedziele z udziałem lekarzy:

chirurdzy – Janowicz, Pimpicki, Rzymian
interniści – Bartnicki, Flis, Letza, Olkowski, Tomaszewski, Woszczyński
ginekolog – Erdmanowa
neurolodzy – Kanigowski, Skrzypińska
laryngolog – Totwen
skórnik – Jakubowska
pediatra – Wojskiewicz

Od 18 listopada 1945r do 29 września 1946r przebadano w Okręgu Mazurskim 7132 osoby. W dniu 23.03.1946r olsztyński oddział otrzymał od kanadyjskiego CK pierwszą karetkę pogotowia. Okres 1946 – 1949  to okres pomocy repatriantom a szczególnie dzieciom. PCK wyposaża także dzieci niemieckie wysyłane do Niemiec w odzież i wyżywienie na drogę – także zapewniano pomoc medyczno - sanitarną. W 1948 roku na wniosek Ministerstwa Zdrowia Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi w Olsztynie powierza się organizację Pogotowia Ratunkowego – od kwietnia 1948 stacje istnieją w Olsztynie, Giżycku, Ostródzie i Morągu. Do końca 1949 roku stacje zostają powołane na terenie całego Okręgu i dysponują 20 karetkami. W kwietniu 1949 roku PCK uruchamia Stację Przetwarzania i Konserwacji Krwi w Olsztynie. Na podstawie ustawy o zakładach społecznej służby zdrowia od dnia 1 stycznia 1951 roku uruchomione w Polsce i kompletnie wyposażone stacje pogotowia ratunkowego (177) oraz 15 stacji przetaczania i konserwowania krwi zmuszony był Czerwony Krzyż nieodpłatnie przekazać Ministerstwu Zdrowia. W kolejnych latach na plan pierwszy wysunęła się troska o zdrowie, szerzenie zasad higieny osobistej z tworzeniem na terenie wiejskim inicjatorów postępu w postaci przodownic zdrowia. W 1958 roku wobec pojawiających się systematycznie problemów z krwią Polski Czerwony Krzyż podejmuje się promowania honorowego krwiodawstwa oraz organizacji ruchu dawców krwi PCK w ramach Klubów HDK PCK. Wówczas tylko 2% krwi pochodziło od dawców honorowych a 98% od płatnych. Dzisiaj prawie 100% pochodzi od dawców honorowych. Działalność Klubów HDK mimo mniejszej wagi i malejącej ich ilości w województwie warmińsko - mazurskim (obecnie 55 klubów) wciąż należy do ogromnych i liczących się jeśli idzie o pozyskanie krwi w drodze otwartych akcji organizowanych wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Od 1950 roku wyboru władz Okręgowo/Wojewódzkich dokonywano na Zjazdach co 4-5 lat z wyborem:

Prezesów Zarządów Szef biura Zarządu
1950 Jan Baturo 1950 Borys Cimaszkiewicz
1955 dr Feliks Wyszomirski
1960 dr Władysław Kuzia
1969 dr Jan Maksay 1974 Wojciech Bastek
1972 dr Zygmunt Kozłowski 1975 Marian Dudziuk
1980 dr Janusz Kacprzyk 1983 Andrzej Karski
1984 dr Bohdan Michniewicz
2009 Julian Osiecki
 
Free Joomla Templates by JoomlaShine.com