Dbam o swoje zdrowie

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

"Dbam o swoje zdrowie" to program opracowany w 2008 roku przez Polski Czerwony Krzyż przy finansowym wsparciu Ministerstwa Zdrowia. Ze względu na duże walory merytoryczne przy braku podobnych programów jego realizacja upowszechnia normy i zasady prawidłowego odżywiania się, w celu kształtowanie zachowań korzystnych dla zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci w wieku 5-8 lat.

Głównym celem programu jest:

- kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowego odżywiania się wśród dzieci
- kształtowanie szacunku dla własnego ciała i odpowiedzialności za nie
- rozbudzenie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką zdrowotną
- prowadzenie edukacji dotyczącej czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia
- inspirowanie nauczycieli i wolontariuszy do podejmowania na terenie przedszkola, szkoły i poza nią różnych działań promujących prawidłowe odżywianie oraz zdrowy styl życia

Realizacja programu zakłada:

- wzrost zainteresowania problematyką prozdrowotną wśród uczniów i nauczycieli
- zdobycie wiedzy przez dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze znajomości zasad racjonalnego odżywiania się, rozpoznawanie zdrowych i wartościowych produktów
- wykształcenie postawy prozdrowotnej u dzieci
- wykształcenie właściwych nawyków żywieniowych
- rozumienie roli witamin w procesie odżywiania

 
Free Joomla Templates by JoomlaShine.com