Strona głównaPCK OlsztynPromocja zdrowiaSuper wiewiórka - przyjaciółka Oli i Kuby

Super wiewiórka - przyjaciółka Oli i Kuby

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Program „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby” przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat. Celem strategicznym programu jest wzmocnienie procesu edukacji, kształcenia oraz wychowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Brak spójnego programu dla tej kategorii dzieci jak też duże narażenie dzieci na różnego rodzaju wypadki stały się bodźcem do stworzenia programu opartego na zagadnieniach:

- pierwszej pomocy i bezpieczeństwa – konieczność wprowadzenia małych dzieci w zagadnienie bezpieczeństwa,
- higieny – konieczność kształtowania u dzieci właściwych nawyków higienicznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób,
- w związku z narastającą falą przemocy i brutalizacją życia pojawia się konieczność pokazania dzieciom pozytywnych wzorów zachowań w celu kształtowania postaw tolerancji i wrażliwości,
- w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej – konieczność przygotowania dzieci do integracji europejskiej.

Pragniemy, aby u dzieci uczestniczących w programie ukształtowana została:

- postawa cechująca zachowania bezpieczne podczas nauki zabawy i odpoczynku,
- postawa przestrzegająca zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego,
- postawa przestrzegania nawyków higienicznych i dbałości dzieci o higienę osobistą,
- umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
- znajomość numerów alarmowych i umiejętność korzystania z nich,
- znajomość i umiejętność posługiwania się podstawowymi materiałami opatrunkowymi,
- umiejętność racjonalnego zachowania i współpracy z rówieśnikami, osobami
- dorosłymi i personelem medycznym przy wypadkach,
- postawa przestrzegania zasad prozdrowotnych.

Proponowany program spotyka się z dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci, pedagogów jak i Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, który poparł ofertę W-M ZO PCK i przyznał w latach 2004-2006 środki na materiały dydaktyczne. Ilość dzieci objętych programem wynosiła w latach 2004-2006 po ca 6 tys. rocznie.

 
Free Joomla Templates by JoomlaShine.com