Krwiodawstwo

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

KRWIODAWSTWO

"Oddając krew - darujesz życie" - to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od prawie 50 lat - od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i propagowaniem honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.

Co prawda, za sprawy związane z przetwarzaniem krwi odpowiada służba krwi podległa Krajowemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, jednak planowe i rytmiczne zaopatrzenie regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa w życiodajną krew możliwe jest przede wszystkim dzięki honorowym dawcom.

Ruch Honorowych Dawców Krwi jest integralną częścią struktury PCK i obecnie zrzesza w woj. warmińsko-mazurskim ponad 7 tysięcy członków i wolontariuszy , którzy poza systematycznym i planowym oddawaniem krwi, promują oraz upowszechniają ideały Ruchu zjednując mu tym samym nowych sympatyków.

Strukturę organizacyjną Ruchu tworzą kluby i rady HDK. Kluby, jako podstawowe jednostki organizacyjne PCK, zrzeszają dawców w środowiskach lokalnych: miejscach zamieszkania, pracy lub nauki. Podejmowane przez nie inicjatywy to m.in.: doraźne akcje poboru np. w odzewie na apel służby zdrowia, szkolenia, pogadanki, konkursy, wspólne wyjazdy lub imprezy sportowe. Rady HDK działają przy  zarządach PCK wszystkich szczebli, a ich działalność dotyczy przede wszystkim koorynacji i inspiracji prac klubów oraz współpracy ze służbą krwi. Nad całokształtem prac Ruchu oraz jego ogólnopolską strategią czuwa, powołana przy Zarządzie Głównym PCK, Krajowa Rada HDK.

Drodzy Krwiodawcy, jesteśmy Wam wdzięczni za Wasze poświęcenie oraz wkład w istnienie Ruchu HDK. Krwiodawstwo to dla Was satysfakcja, a dla potrzebujących Waszej krwi - szansa i bezcenny dar życia. Dziękujemy.

Od 1997 roku obowiązuje Ustawa o Publicznej Służbie Krwi na podstawie której zorganizowano 22 Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w tym w Olsztynie, a także uregulowano powiązania między służbą krwi a Polskim Czerwonym Krzyżem. Z uwagi na konieczność ekonomizacji zlikwidowano szereg punktów poboru krwi i obecnie działają one w 10 miejscowościach (nie we wszystkich codziennie): Olsztyn, Elbląg, Ełk, Bartoszyce, Pasłęk, Iława, Działdowo, Nidzica, Kętrzyn, Giżycko. Mimo tych problemów zabezpieczenie w krew w województwie jest w zasadzie wystarczające a pobrana krew pokrywa zapotrzebowanie m.in. dlatego, że Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa organizuje planowane na cały rok akcje poboru krwi w różnych miejscowościach, tam gdzie nie ma stałych punktów krwiodawstwa. Należy stwierdzić, że:

- ilość oddanej krwi w 2006 roku jest porównywalna z ilością krwi uzyskiwaną w 2001 roku (ponad 17 tys. litrów krwi),
- stan klubów wynosi 54,
- wzrosła ilość dawców przekraczających 6,12 i 18 litrów i otrzymujących odznaki ZHDK.

Najwięcej Klubów HDK istnieje na terenie działania następujących zarządów rejonowych PCK:

- Elbląg - 9
- Szczytno - 5
- Iława - 8
- Ostróda - 6
- Olsztyn - 11

Na terenie ZR PCK w Olsztynie Kluby HDK istnieją przy: firmie Michelin, MPK, Policji, Zespole Szkół Budowlanych, Zespole Szkół Gastronomicznych, Zespole Szkół Samochodowych, PKP, Elgnówko, Wilczkowo, Orneta. W nawiązaniu do wydania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11.03.2005r w sprawie zasad i trybu nadania odznaki "Honorowy  Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" określone wewnętrzne kryteria przyznawania tego wyróżnienia (poza wcześniej znanym kryterium minimum 20 litrów oddanej krwi). Pierwsza 19-osobowa grupa najbardziej wyróżniających się krwiodawców z woj. warmińsko-mazurskiego otrzymała w 2006 roku to wyróżnienie.

Z każdym rokiem spadają kwoty otrzymywane przez PCK z budżetu na popularyzację honorowego krwiodawstwa. Bardzo poważnym i nasilającym się problemem jest coraz trudniejsza sytuacja materialna wielu krwiodawców, najczęściej związana z bezrobociem. Aby zainteresować młodzież i inne grupy społeczne ideą oddawania krwi - ZG PCK zainicjował:

- Turniej pod hasłem "Młoda Krew Ratuje Życie" nakierowany na szkoły ponadgimnazjalne i policealne w okresach 1.10. - 31.03. (aktualnie 4 edycja). W 3-ch pierwszych edycjach najlepszy Zespół Szkół Budowlanych Olsztyn,

- Konkurs na najlepszą podstronę internetową "Nasza szkoła promuje honorowe krwiodawstwo PCK" (pierwsza edycja 2006r) w kategoriach:
- gimnazja - I miejsce - Gimnazjum Małdyty
- szkoły ponadgimnazjalne - I miejsce - Zespół Szkół Budowlanych Olsztyn
- szkoły pomaturalne - wyróżnienie - Medyczne Studium Zawodowe Ełk

- Program "Strażacy w honorowym krwiodawstwie pod hasłem Ognisty Ratownik - Gorąca Krew" (pierwsza edycja - 2006r) w kategoriach:
- najaktywniejsza jednostka Państwowej Straży Pożarnej - I miejsce - Komenda Powiatowa Bartoszyce
- najaktywniejszy Strażak Indywidualny - I miejsce - Andrzej Szamreto Bartoszyce
- najaktywniejsza jednostka Ochotniczych Straży Pożarnych -  I miejsce - OSP Wilczkowo

Kiedy okresowo brakuje krwi (szczególnie latem) braki uzupełnia się organizując dodatkowe akcje. Od 1995 roku Polski Czerwony Krzyż pomagał służbie krwi sprowadzając wielokrotnie specjalny ambulans PCK z Warszawy celem organizacji otwartych akcji (w uzgodnieniu z RCKiK) z nastawieniem się na dawców pierwszorazowych w tym kobiety (stanowiące dotychczas znikomy odsetek dawców).

Organizatorzy  akcji z poszczególnych rejonów PCK dokładali wielu starań aby efekty wykorzystania ambulansu przez te dni były jak najlepsze. W 2006 roku łącznie w Bartoszycach, Górowie Iławeckim, Lidzbarku Warmińskim, Rybnie, Ostródzie, Miłomłynie, Gołdapi, Dobrocinie, Nowym Mieście Lub. i Olsztynie zgłosiło się 499 osób. Krew ostatecznie oddało 427 osób (w tym 145 kobiet) zaś 257 osób oddawało krew po raz pierwszy. W Olsztynie natomiast na Starym Mieście w ciągu 3 dni krew oddało 109 osób wśród których znakomita większość bo 72 osoby to kobiety zaś  82 osoby to pierwszorazowi dawcy.

 
Free Joomla Templates by JoomlaShine.com