Etap Okręgowy XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

  • Drukuj

W dniu 16.03.2018 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie odbył się Etap Okręgowy XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. W etapie tym udział wzięło 20 finalistów, którzy zajęli I miejsca na etapach rejonowych olimpiady.

Każdy z uczestników, oprócz pisania testu sprawdzającego wiedzę, musiał przygotować akcję prozdrowotną, którą oceniło Jury. Patronat nad Olimpiadą objęli: Pan Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Pan Janusz Dzisko Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. W skład Komisji oceniającej osiągnięcia uczestników olimpiady wchodzili przedstawiciele Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Urzędu Marszałkowskiego - Departamentu Zdrowia, oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie.

W kategorii I – Szkoły Podstawowe i Gimnazja miejsca zajęli:

I Miejsce Olaf Gałęziewski SP Janowiec Kościelny

II Miejsce Kornelia Lembowicz SP Nr 2 Iława

III Miejsce Grzegorz Jursza ZS Nr 3, Gimnazjum Szczytno

W kategorii II – Szkoły Ponadgimnazjalne:

I Miejsce - Natalia Milusz - II LO w Elblągu

II Miejsce - Urszula Powierża - LO Bartoszyce

III Miejsce - Mateusz Gurtatowski - ZSZ Kurzętnik

Jury nagrodziło również dwie najlepsze prace prozdrowotne w każdej kategorii.

Kategoria I
I Miejsce Kornelia Lembowicz
II Miejsce Olaf Gałęziewski

Kategoria II
I Miejsce Natalia Milusz
II Miejsce Daria Zomkowska

Zwycięzcy finału okręgowego w kategoriach: Szkoły Podstawowe i Gimnazja oraz Szkoły Ponadgimnazjalne(Olaf Gałęziewski, Natalia Milusz), będą reprezentować Warmię i Mazury na Olimpiadzie Ogólnopolskiej, który odbędzie się w dniach 24 - 27.05.2018r).

W czasie sprawdzania testów przez Jury odbyła się prelekcja dotycząca „Dopalaczy”, dla uczestników oraz opiekunów Olimpiady, którą przeprowadził Radosław Gruss reprezentujący Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Olsztynie.

Warmińsko – Mazurski Oddział Okręgowy serdecznie dziękuję wszystkim Opiekunom, Wolontariuszom, Uczestnikom, Urzędowi Marszałkowskiemu, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie, Kuratorium Oświaty w Olsztynie oraz wszystkim tym, którzy wsparli Etap Okręgowy Olimpiady.

Gratulujemy wygranej i dziękujemy za udział w Olimpiadzie i zapraszamy za rok!!!

Tekst: Piotr Śmigiel
Zdjęcia: WSEE Olsztyn, Iwona Wieczorek