Młodzież

  • PDF
  • Drukuj
  • Email

Ruch Młodzieżowy nosi nazwę Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża i posługuje się skrótem "MPCK". Młodzież PCK jest integralną częścią Polskiego Czerwonego Krzyża. Od 1921 roku (na Warmii i Mazurach od 1945 roku ruch zrzesza dzieci i młodzież działającą w oparciu o idee, zasady Czerwonego Krzyża, statutu PCK oraz inne regulaminy określające struktury i Zasady działania Ruchu Młodzieżowego PCK. Celem strategicznym Młodzieży PCK od najmłodszych lat aż do ukończenia 30 lat  jest pomoc osobom wymagającym wsparcie poprzez kształtowanie postaw humanitarnych w środowisku dziecięco - młodzieżowych i ich aktywizacją na rzecz osób potrzebujących:

- najmłodsi noszą z dumą znaczki Klubu Wiewiórka
- ze szkoły podstawowej do gimnazjum i liceum przechodzi się z legitymacją PCK w kieszeni będąc członkiem koła szkolnego PCK
- możliwość działania w Kole Akademickim
- możliwość bycia liderem i członkiem grup SIM PCK (Społeczni Instruktorzy Młodzieżowi)


Młodzież ma szansę edukowania siebie i innych w zakresie pierwszej pomocy, pomagania w organizacji i przeprowadzanie różnych imprez w Domach Dziecka, Pogotowiach Opiekuńczych, Szpitalach, Domach Pomocy Społecznej oraz uczestniczenia w ogólnopolskich akcjach i kampaniach:

Wyprawka dla żaka, Gorączka złota, Wielkanoc z PCK, Prawda o AIDS i Czerwonokrzyska Gwiazdka (poniżej loga akcji)


Inne działania grup SIM PCK:

- Prowadzenie pokazów pierwszej pomocy
- Prowadzenie zajęć w przedszkolach – program Super Wiewiórka - Przyjaciółka Oli i Kuby
- Prowadzenie zajęć w szkołach podstawowych – program Ratowniczek
- Zabezpieczenia np. szkolnych zabaw, festynów
- Nauka zasad pierwszej pomocy
- Kwesty
- Zbiórki żywności

Misja:
- Niesienie pomocy najuboższym 
- Nauka pierwszej pomocy
- Uświadamianie w zakresie HIV/AIDS, malarii i głodu, jaki panuje w Polsce i na świecie
- Rozpowszechnianie wiedzy czerwonokrzyskiej

 
Free Joomla Templates by JoomlaShine.com