Obszar działalności

  • Drukuj

Działalność humanitarna, charytatywna oraz w zakresie ochrony zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża w okręgu warmińsko – mazurskim  

Wyżej wymieniona dzialalność prowadzona jest przez ogniwa podstawowe – Koła Dorosłych PCK, Kluby Honorowych Dawców Krwi, Szkolne Koła PCK, Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, Grupy Ratownictwa. Dodatkowo prowadzona jest działalność dla najmłodszych – Klub Wiewiórka.

Powyższe działania koordynowane są za pośrednictwem 13 zarządów rejonowych PCK.

mapa wm