Strona głównaAktualnościKoncert z okazji Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Koncert z okazji Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

 • PDF
 • Drukuj
 • Email

Z okazji dorocznie obchodzonego 8 maja Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca Warmińsko – Mazurski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizował w dniu 10 maja 2018 rok uroczystość w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych pod nazwą Gala Wolontariatu 2018 r.
Uroczystość rozpoczęto od odegrania hymnów narodowego i PCK.

Prezes Okręgowy PCK Julian Osiecki w imieniu zebranych w sali koncertowej przywitał gości jn:
Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko – Mazurski
Ryszard Kuć – wiceprezydent Olsztyna
Michał Kamieniecki – z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP
Grzegorz Matczyński – Dyrektor Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP      
Krzysztof Marek Nowacki – Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty
Wiktor Marek Leyk – szef Kancelarii Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego
Elżbieta Skaskiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ryszard Wasiński – Dyrektor Departamentu Zdrowia
Joanna Glezman – szef Biura Dialogu Społecznego

Prezes Julian Osiecki przypomniał okres tworzenia 99 lat temu struktur Polskiego Czerwonego Krzyża oraz podziękował przedstawicielom firm wspierających PCK oraz przedstawicielom wolontariatu za dokonania i poświęcenie czasu i zasługi na rzecz PCK.

Wręczono wyróżnienia:

 1. 1.Odznaki Honorowe przyznane przez Ministra Zdrowia – Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu:

Bogdan Chabko – Klub HDK Michelin Olsztyn
Ireneusz Czajkowski – Klub HDK Kropelka MPK Olsztyn
Krzysztof Dobosz – Klub HDK Dar Serc Olsztyn
Artur Drozd – Klub HDK Michelin Olsztyn
Bogdan Frączkiewicz – Klub HDK Kropelka MPK Olsztyn
Andrzej Gajewski – Klub HDK Kropelka MPK Olsztyn
Leszek Jaskólski – Klub HDK Kropelka MPK Olsztyn
Anna Jakubiak – Klub HDK przy Oddziale Rejonowym w Elblągu
Kazimierz Joński – Klub HDK Kropelka MPK Olsztyn
Dorota Kordić – Klub HDK Michelin Olsztyn
Marek Kopeć – Klub HDK przy Oddziale Rejonowym w Elblągu
Jacek Kowalski – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Janusz Lis – Klub Dar Serc Olsztyn
Hubert Makowski – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Marcin Pawlikowski – Klub HDK Michelin Olsztyn
Tadeusz Pawlikowski - Klub HDK Michelin Olsztyn
Tomasz Pawlikowski - Klub HDK Michelin Olsztyn
Krzysztof Pożarycki – Klub HDK Kropelka MPK Olsztyn
Michał Skoratko – Klub HDK Dar Serc Olsztyn
Bogusław Smoliński - Klub HDK Michelin Olsztyn
Mirosław Tański – Klub HDK Kropelka MPK Olsztyn
Danuta Zdun – Klub HDK Dar Serc Olsztyn

Wręczenia odznaczeń dokonał Wojewoda Artur Chojecki.

 1. 2.Odznaka Honorowa PCK przyznana przez Kapitułę przy Prezesie Polskiego Czerwonego Krzyża:

III - Wiktor Marek Leyk – szef Kancelarii Sejmiku Woj. Warmińsko – Mazurskiego
Monika Niska – opiekun Szkolnego Koła PCK przy Szkole Podstawowej  nr 7, ratownik kwalifikowany

IV - Iwona Jasińska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie
Michał Mazuchowski – długoletni wolontariusz w olsztyńskiej Grupie Społecznych Instruktorów Młodzieżowych, ratownik kwalifikowany
Jacek Pietrasiuk – specjalista w Warmińsko – Mazurskim Oddziale Okręgowym PCK, Logistyk w Grupie Pomocy Humanitarnej
Iwona Wieczorek – specjalista w Warmińsko – Mazurskim Oddziale Okręgowym PCK, edukator pierwszej pomocy

Wręczenia Odznak Honorowych PCK dokonał Prezes Julian Osiecki w asyście Wiceprezesa Michała Kamienieckiego.

 1. 3.Statuetki za wspieranie Polskiego Czerwonego Krzyża:

Michelin Polska S.A. - Prezes Jarosław Michalak – w jego imieniu Grzegorz Wojasiński – Dyrektor ds. Public Affairs
ZETO Software Olsztyn - Prezes Agnieszka Władzińska – w  jej imieniu dyrektor ds. produkcji i usług Rafał Tyszka
Warmińsko – Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego - Prezes Henryk Narwojsz
UNIMASZ Olsztyn - Prezes Stanisław Jankowski
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Olsztyn - Prezes Wiesław Pancer
Zakład Handlowo – Usługowy Zygmunt Żarna - Teresa Żarna
ELTEL Networks - Prezes Piotr Walczak
PREMAR - Dyrektor Grzegorz Sowul
Polsko – Niemieckie Centrum Młodzieży - Dyrektor Norbert Karhdas
FALCK MEDYCYNA - Dyrektor Alfred Rymarowicz
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - z-ca Dyrektora Marek Bojarski

Wręczenia statuetek dokonał Prezes Julian Osiecki w asyście Dyrektora Andrzeja Karskiego. 

 1. 4.Medale 60 – lecia Honorowego Krwiodawstwa w PCK:
 2. 1.Wojewoda Warmińsko – Mazurski / Artur Chojecki/
 3. 2.Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego / Marcin Kuchciński/
 4. 3.Prezydent Olsztyna / Ryszard Kuć/
 5. 4.Warmińsko – Mazurskie Kuratorium Oświaty / Krzysztof Nowacki/
 6. 5.Warmińsko – Mazurska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej /Michał Kamieniecki/
 7. 6.Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Oddział Wojewódzki /Grzegorz Matczyński/
 8. 7.Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie /w zastępstwie dyrektora Renata Leśniak/
 9. 8.Zespół Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie / MałŚwiech – Twarowska/
 10. 9.Tomasz Zygnerski – sekretarz Zarządu Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK, nauczyciel Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie
 11. 10.Teresa Gromelska – wieloletni wolontariusz PCK
 12. 11.Witold Truchel – Prezes Klubu HDK Kropelka MPK Olsztyn
 13. 12.Mieczysław Królak – Prezes MPK
 14. 13.Jarosław Michalak – Prezes Zarządu Michelin Polska / medal odebrał Grzegorz Wojasiński
 15. 14.Zbigniew Kłodowski – Prezes Klubu HDK Michelin Polska, członek Zarządu Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK
 16. 15.Franciszek Kępka – członek Klubu HDK Michelin Polska

Wręczenia medali dokonał Prezes Julian Osiecki w asyście Dyrektora Okręgowego Andrzeja Karskiego.

Medal przyznany Prezesowi Julianowi Osieckiemu wręczył Wojewoda Artur Chojecki.

W wystąpieniach Wojewody Artura Chojeckiego, członka Zarządu Województwa Marcina Kuchcińskiego, wiceprezydneta Ryszarda Kuć, Kuratora Oświaty Krzysztofa Nowackiego i szefa Kancelarii Sejmiku Wiktora Marka Leyka przekazano życzenia i podziękowania za pracę wolontariatu w ramach PCK.

W 15 minutowym koncercie zadedykowanym darczyńcom i wolontariuszom PCK wystąpiła solistka operowa Aleksandra Gudzio /mezzosopran/ przy akompaniamencie Aleksandry Giernickiej.

Galę prowadziła Agnieszka Lipczyńska.

Po koncercie wykonawcom oraz prowadzącej Galę Dyrektor Andrzej Karski wręczył statuetki za wspieranie Polskiego Czerwonego Krzyża.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez firmę KORONA. Prezes Julian Osiecki zapoczątkował krojenie pięknego okolicznościowego tortu z napisem „Gala Wolontariatu 2018”.

Tekst: Andrzej Karski
Zdjęcia: Urząd Wojewódzki

 

Dodaj komentarz

Warmińsko - Mazurski Oddział Okręgowy nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy użytkowników strony.


Kod antysapmowy
Odśwież

Free Joomla Templates by JoomlaShine.com